SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Staráte se o své nemocné rodiče či prarodiče? Naše sociální služby vám pomohou.

Odborné sociální poradenství

Poradenské aktivity směřujeme k nápomoci uživateli řešit svou obtížnou životní situaci a navázat kontakty s přirozeným sociálním prostředím. Důraz však budeme klást na aktivní podílení se uživatele služby – poradce se bude snažit být mu spíše průvodcem než tím, kdo ho řídí

Pečovatelská služba

Pečovatelskou službou Vám zajistíme pomoc při: péči o vlastní osobu (hygiena, oblékání...) stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání) péči o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy…) kontaktu se společenským prostředím (doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…)

Osobní asistence

Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí

Odlehčovací služby

Odlehčovacími službami zastupujeme pečující o osoby se ztrátou soběstačnosti v jejich přirozeném prostředí, dle jejich potřeb. Pečujícím osoby si tak mohou odpočinout.

Sociální služby poskytuje Spokojený domov o.p.s. dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Přehrajte si informace ve zvukové podobě namluvené Václavem Knopem

Skip to content