Nabídka praxí

Nabízíme možnost výkonu praxe pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením a pro účastníky rekvalifikačního kurzu „pracovník v sociálních službách“.
V případě zájmu o praxi či o podrobnější informace kontaktujte příslušné vedoucí oblasti dle místa Vašeho bydliště

Dobrovolnictví

Dobrovolníci ve Spokojeném domově nenahrazují placené pracovníky, neprovádějí tedy úkony sociálních služeb jako například podání stravy či úkony osobní hygieny, nýbrž docházejí k vybraným, často osamělým klientům ve smluvených časech jako „bonus“ – tráví s nimi volný čas, doprovázejí je na procházky apod.
Dobrovolnická práce je vhodná zejména pro studenty, nezaměstnané, ale i další zájemce z řad široké veřejnosti. Nezáleží na pohlaví ani vzdělání.
Vašim úkolem může být například:
  • docházení do domácnosti uživatelů našich sociálních služeb a společné trávení volného času – povídání o svých zájmech, případně aktivity dle vzájemné domluvy,
  • možnost doprovodu na procházky, výlety,
  • pomoc pracovníkům Spokojeného domova při akcích pořádaných pro seniory a handicapované.
Časový rozsah a konkrétní náplň vaši činnosti budou stanoveny po vzájemné domluvě s koordinátorem a s uživatelem (uživateli).
Co můžete získat:
  • smysluplné využití volného času,
  • dobrý pocit z pomoci druhým lidem,
  • nové zkušenosti a dovednosti,
  • nové profesní kontakty a vztahy,
  • potvrzení o výkonu dobrovolnické práce (může pomoci při přijímacích zkouškách na VŠ či při hledání zaměstnání…)
 
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost či o podrobnější informace kontaktujte příslušné vedoucí oblasti dle místa Vašeho bydliště
Skip to content