Poděkování za podporu

2022

Na konci května 2022 jsme se konečně dočkali. Od vítězného dodavatele AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o., jsme převzali šest automobilů značky Hyundai, které budou sloužit k dopravě pracovníků Spokojeného domova k našim klientům ve vymezeném území Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. To zahrnuje vybrané obce ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Mnichovohradišťsku, Sobotecku a Turnovsku.
Lidem se ztrátou soběstačnosti se tak dostane potřebná péče a pomoc, díky čemuž budou moci i nadále setrvat ve svém domácím prostředí. Díky získaným autům se tak pracovníci snáze dostanou k těm lidem, kteří potřebují pomoc např. s osobní hygienou, oblékáním, zajištěním či podáním stravy, drobným úklidem a dalšími, pro zdravého či soběstačného jedince běžnými záležitostmi.
Projekt je realizován v rámci výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015199
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

2021

V roce 2021 jsme byli úspěšní při podání žádosti na „Nákup osobních automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb“ v programu IROP výzvy Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří.
Podařilo se nám získat peníze na zakoupení šesti aut, díky nimž se budou moci naši pracovníci v sociálních službách dopravovat k lidem se ztrátou soběstačnosti a poskytovat jim potřebnou pomoc a péči v jejich vlastním, domácím prostředí.
Podmínkou je naše působení ve vymezeném území MAS Český ráj, které zahrnuje vybrané obce ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Mnichovohradišťsku, Sobotecku a Turnovsku.
V tuto chvíli čekáme na dodání automobilů a pak již nebude stát nic v cestě s potřebnou péčí a pomocí našim klientům setrvat ve svém vlastním domácím prostředí.
Projekt je realizován v rámci výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015199

2020

V roce 2020 jsme realizovali projekt „Pořízení dvou osobních automobilů pro zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb“ v rámci programu IROP – Integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav (IPRÚ MB).
Podařilo se nám získat finanční prostředky na zakoupení dvou osobních vozidel značky Dacia Sandero, díky nimž se naše pracovnice v sociálních službách dopravují k uživatelům poskytnout jim potřebnou pomoc a péči v jejich vlastním domácím prostředí.
Podmínkou realizace projektu je vymezení území v rámci výš zmíněného programu IPRÚ MB, tzn., že se jedná o oblast zahrnující 18 měst a obcí kolem Mladé Boleslavi.
Projekt je realizován v rámci výzvy č. 61 Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ.
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0012182
V roce 2020 se nám podařilo získat také finanční podporu na realizaci projektu „Pořízení automobilu pro zajištění terénních sociálních služeb na Jičínsku“ v rámci 3. výzvy MAS Otevřené zahrady Jičínska z. s. – opět rámci programu IROP.
Pro území této MAS a zajišťování péče a pomoci našim uživatelům žijícím zde, jsme zakoupili osobní automobil značky Dacia Dokker včetně nainstalovaného zvedacího zařízení ke snazší přepravě nepohyblivých nebo obtížně se pohybujících uživatelů za účelem dopravy např. k lékaři, na nákup nebo na výlet.
Mgr. Tereza Mrázková, vedoucí pro Královéhradecký kraj říká: „Velmi nám pomohlo, že jsme v roce 2020 získali z projektu auto Dacia Dokker. Vítáme rozšíření našeho vozového parku – aut máme méně než pracovníků a když se mohou pečovatelky dopravovat k uživatelům služebními auty, je to vždy lepší. Díky polepům nás také uživatelé i jiní lidé bezpečně poznají. Nejednou si budoucí zájemce o službu opsal ze služebního auta naše telefonní číslo.
Auto Dacia Dokker je prostorné a tím vhodné na přepravu např. kompenzačních pomůcek k našim uživatelům (chodítko, vozík, zvedák). Velikým bonusem je, že auto má nainstalované zvedací zařízení pro přepravu nepohyblivých či méně pohyblivých osob. Často vozíme a doprovázíme naše uživatele k lékaři, na úřady, případně na výlet nebo za kulturou. Pro hůře pohyblivého člověka a jeho doprovod je i posazení do auta a vystupování z něj náročná věc. V tom je tohle zařízení opravdu velkou pomocí.“
Projekt je realizován v rámci Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011049
Skip to content