Veřejná sbírka

Možná i Vy jste se ve svém okolí setkali s někým, kdo s postupem věku, nebo třeba po vážném úrazu či vlivem chronického onemocnění ztratil soběstačnost, ale přesto chce žít dál doma.

Spokojený domov pečuje již od roku 2004 o seniory a osoby s hendikepem. Za tu dobu jsme pomohli bezmála 1 400 klientům. Zajišťujeme péči, která přijede za lidmi domů. Dbáme přitom na časovou flexibilitu, dostupnost i v malých obcích a pomáháme lidem upoutaným na lůžko.

Tato činnost se však neobejde bez finančních prostředků. Pohonné hmoty, údržba aut, hygienické a ochranné pomůcky, ale i zajištění potřebné odbornosti a organizace takové péče něco stojí.

Nyní máte možnost podpořit naši práci a pomoci lidem se ztrátou soběstačnosti zůstat doma. Vytvořili jsme sbírkový účet, na který můžete přispět a podpořit tak naši práci. Sbírka vznikla s povolením Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vaše příspěvky jsou klíčové pro udržení našich služeb a pro zlepšení kvality života klientů Spokojeného domova. Podpora od Vás nám umožňuje poskytovat péči na vysoké úrovni a zároveň zajistit, že tyto osoby mohou zůstat v pohodlí a bezpečí svého domova.

Věříme, že společně můžeme skutečně pomoci těm, jež to potřebují.

Přispět můžete jednoduše na číslo účtu uvedené níže. Sbírkový účet je veden jako transparentní, dárce tak má přehled, kam jeho peníze plynou.

V případě přispění finančních prostředků na tento účet je zobrazeno jméno přispěvatele, číslo jeho účtu a výše částky. Zasláním finančního daru na náš sbírkový účet vyjadřujete souhlas se zveřejněním těchto svých osobních údajů.

Děkujeme za Vaši štědrost a podporu.

Skip to content