Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství pomáhá
1) osobám s jiný zdravotním postižením (tj. se zrakovým, sluchovým, kombinovaným a tělesným, s civilizačním onemocněním) 
2) seniorům – případně jejich rodinným příslušníků, kteří se na Spokojený domov s žádostí o pomoc či radu obrátí.
Pomůžeme vám při uplatňování vašich práv a oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí (např. na úřadech).
 Je možné se osobně dostavit ke konzultaci na středisko v Mladé Boleslavi – Palackého 1327 dvakrát v týdnu: úterý a čtvrtek v čase od 8:00 do 15:00h (ideálně se předem telefonicky domluvit 773 633 411 nebo 774 341 170). Po telefonické domluvě na číslech 774 341 170 nebo 775 961 457 je možno domluvit se i na jiný čas přímo ve Vaší domácnosti.

Dotazník spokojenosti s poskytnutím odborného sociálního poradenství poradcem Spokojeného domova, o. p. s.

Tento anonymní dotazník je určen uživateli, který využil služby odborného sociálního poradenství. Prosíme o jeho vyplnění, jelikož se snažíme neustále naše služby vylepšovat a zdokonalovat (a stejně tak i sebe). Vyplněním tohoto dotazníku nám poskytnete velice cennou zpětnou vazbu, jež nám ukáže cestu, kterou se dále ubírat v poskytování poradenství.
Dotazník ke stažení ve formátu PDF
zaslat na adresu:
Spokojený domov, o. p. s.
Na návsi 44
295 01 Mnichovo Hradiště
nebo využijte náš webový dotazník
Skip to content