Zodpovědně ke zdraví

Žádáme všechny naše uživatele a rodinné příslušníky s ohledem na typ poskytovaných sociálních služeb o informování jakéhokoliv respiračního onemocnění, virové, bakteriální či jiné nákazy – infekce šiřitelné vzduchem, či jiného přenosného onemocnění.
Skip to content