Osobní asistence

Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v jejich přirozeném prostředí
Cílová skupina:
– osoby s chronickým duševním onemocněním
– osoby s kombinovaným postižením
– osoby s mentálním postižením
– osoby s tělesným postižením
– osoby se zdravotním postižením
Věková struktura cílové skupiny:
– od 3 let věku

Osobní asistence je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast poskytování služeb

V případě zájmu o osobní asistenci či o podrobnější informace, prosím kontaktujte našeho zástupce dle příslušného kraje:

Časový rozvrh služby

Osobní asistenci poskytujeme dle přání uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně

Ceník

Přehrajte si informace o osobní asistenci ve zvukové podobě namluvené Václavem Knopem

Spokojený domov poskytuje dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Důležité odkazy

Kontaktujte nás

Copyright © 2021 Spokojený domov o.p.s. - Všechna práva vyhrazena

Vytvořil firma ITMT.cz