Odlehčovací služby

Odlehčovacími službami zastupujeme pečující o osoby se ztrátou soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb

Péče o vlastní osobu

Hygiena, oblékání

Stravování

Dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání

Kontakt se společenským prostředím

Doprovod k lékaři, za kulturou, na úřady

Odlehčovací služby jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast poskytování služeb

V případě zájmu o pečovatelskou službu či o podrobnější informace, prosím kontaktujte našeho zástupce dle příslušného kraje:

Středočeský kraj​

Liberecký kraj

Zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů

Časový rozvrh služby

Odlehčovací služby poskytujeme dle přání uživatele 7 dní v týdnu 24 hodin denně po dobu maximálně 14 dní v jednom měsíci, další službu poskytujeme po uplynutí 14 kalendářních dnů od poslední realizace služby. Jednorázové služby poskytujeme dle potřeby uživatele. O službu je nutno zažádat nejpozději 30 dní předem

Ceník

Sazebník základních činností odlehčovacích služeb

Sazebník fakultativních služeb odlehčovacích služeb

Přehrajte si informace o naší pečovatelské službě ve zvukové podobě namluvené Václavem Knopem

Skip to content