Časopis

registrace MK ČR E 19810 
rozhovory s regionálně i celorepublikově známými osobnostmi
tematické seriály (Desatero zdravého stárnutí, Spokojené bydlení, Nástrahy počítačové komunikace, Otázky kolem důchodů…)
praktické informace ze sociální, zdravotní a právní oblasti
regionální historie
vlastní tvorba čtenářů
představení neziskových organizací z regionu

kultura a volný čas
 

2021

Vychází kniha kresleného humoru Jiřího Flekny.

Kniha o Kateřině Maxové byla dodatečně pokřtěna.

Rozhovor: farářka Hana Jalušková.

Příběh dobré praxe: Pan B. již opět chodí.

Vychutnat si kvalitní kávu? Díky sponzorskému daru můžeme.

Kardiochirurg Jan Pirk na přednášce v Mladé Boleslavi.

Vánoční vzpomínky z dětství našich seniorů.
Rozhovor: herec David Vejražka
Představujeme naše odborné sociální poradenství.

Pomozte vozíčkáři Jirkovi Fleknovi splnit sen in memoriam.

Díky Nadačnímu fondu Tesco máme „šťávu“ pro terénní služby.

Václav Knop na besedě v Sobotce.

Jak jsme pomohli paní Libušce.

Děkujeme za dlouhodobou podporu nadacím

Rozhovor: spokojený invalida Honza Vaněk.

Anketa: starosta Kněžmostu Karel Hlávka.

Zemřel autor kresleného humoru Jiří Flekna.

Vzpomínka na Emila Odlera (1942–2021).

Poděkování Výboru Dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a Nadačnímu fondu Škoda Auto.

Květiny z Jiné zahrady v Debři budou díky Kateřině Maxové zdobit okna zařízení pro seniory.

Děkujeme firmě CDMC.cz za diáře a kalendáře.
Spokojený domov stále bojuje s covidem.
Kateřina Maxová pomáhá sociálním službám.
Rozhovor: Marie Retková.
Jak se má náš patron Václav Knop.
Kdo nás podpořil v roce 2020.
Vzpomínka na Emílii Mlejnkovou z Milíčevse.
Anketa: starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.
Projekt „Odlehčovací služby dostupné komunitě“.

Inzerujte v časopise Spokojený domov a podpořte tím sociální služby!


Oproti jiným časopisům se princip naší inzerce liší v tom, že výtěžek z ní je plně věnován na podporu našich sociálních služeb v domácnostech seniorů a zdravotně postižených. Můžete tak propagovat Vaše výrobky nebo služby a ještě přitom podpořit dobrou věc.
Pro orientaci uvádíme v bodech několik základních údajů o časopisu:
 • Vychází: od května 2009.
 • Periodicita: dvouměsíčník.
 • Náklad: 1 200 výtisků.
 • Distribuce: několik desítek míst v regionu Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska, Sobotecka a Turnovska (zdravotní střediska, obchody, obecní úřady, infocentra, knihovny…), kompletní seznam viz distribuční místa.
 • Seznam distribučních míst neustále rozšiřujeme a naším cílem je, aby byl časopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v uvedených regionech, protože právě na malé obce ve velké míře zaměřujeme naše sociální služby.
 • Dále je časopis umístěn na webových a facebookových stránkách naší společnosti a rozesílán elektronicky na zhruba tisíc e-mailových adres (klienti a jejich rodinní příslušníci, dárci a sponzoři, státní správa a samospráva, spolupracující organizace, novináři, infocentra, kontakty získané z veřejnosti…). Stejně jako počet distribučních míst, i počet těchto kontaktů se každým měsícem zvyšuje.

Náš časopis není zdaleka zaměřen jen na seniory, jeho cílová skupina je daleko širší. Zákazníky tak mezi našimi čtenáři naleznou firmy ze široké škály oborů.


Ceník inzerce časopisu Spokojený domov:
 • 1 strana (181 x 244 mm): 800 Kč
 • 1/2 strany (181 x 122 mm): 450 Kč
 • 1/4 strany (85 x 122 mm): 250 Kč
 • 1/8 strany (85 x 61 mm): 150 Kč
Bližší informace poskytne:
Šéfredaktor:
Mgr. Petr Novák, e-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz.

Redakční rada:
Marie Kočová, Mgr. Jan Harcuba, Mgr. Martina Michalcová, Markéta Machová Osmíková.

Časopis je vydáván již od roku 2009, jeho původní název byl Spokojený senior. Veškeré zisky z inzerce jsou použity na podporu sociálních služeb poskytovaných Spokojeným domovem, o. p. s.

Chcete se podílet na tvorbě časopisu?
Uvítáme jakékoliv připomínky k časopisu, tipy na články, náměty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotně postižené a v neposlední řadě i vaši vlastní tvorbu – vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, články o vašich koníčcích… Osobně můžete doručit své příspěvky do našich kanceláří (viz výše), nebo posílat e-mailem na adresu petr.novak@spokojeny-domov.cz.
  •  
Skip to content