Změny v ceníku poskytovaných služeb

Od 1. dubna 2022 dochází v souladu s aktuálním zněním prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách k úpravě cen v sazebnících našich sociálních a fakultativních služeb. Základní sazba za jednu hodinu poskytované péče se zvyšuje na 135 Kč/hod. V rámci fakultativních služeb zároveň rozšiřujeme naši nabídku přepravy klientů. Ke klasickému osobnímu automobilu a automobilu s elektrickou plošinou máme nyní k dispozici i automobil s Flexirampou.
Kompletní nové sazebníky najdete v sekci ceníky .
K navýšení cen dochází poprvé po osmi letech.
Oznámení o navýšení cen ke stažení ve formátu .pdf
Změny v ceníku poskytovaných služeb
Skip to content