Zaměstnanci Spokojeného domova se školili, jak pracovat v sociálních službách se sexualitou

Ve čtvrtek 8. února 2024 se v zasedací místnosti ve Veselé uskutečnilo školení na téma Sexualita lidí v seniorském věku pod taktovkou školitelky z organizace Freya. Ta pomáhá pracovníkům a pracovnicím pomáhajících profesí či pečujícím osobám pracovat s tématem sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.

Dle účastníků jim školení přineslo poznání, jak je toto téma široké a týká se celkové identity člověka. Seniorům často chybí ne přímo sexuální prožitky, ale nějaký kontakt, dotek. Během školení pracovníci ocenili práci ve skupinkách, včetně sdílení vlastních zkušeností z praxe z jednotlivých středisek. „Bylo super, jak jsme si byly i vzájemnou podporou,“ shrnují účastnice.

Mezi nejdůležitějšími poznatky, které si pracovníci ze školení odnesli, bylo:

 

• Uvědomění si jak je důležité, aby každý článek týmu, po společné dohodě, přistupoval v chování během služeb stejně a profesionálně a jak moc toto sjednocení v přístupu může ovlivnit emoční stabilitu našich uživatelů. Jasně stanovené a dodržované hranice mu dodají pocit jistoty. 

 

• Ujištění pečovatelek, že mnohé z „běžného“ chování uživatelů (nevhodné slovní narážky sexuálního podtextu, jakékoliv doteky, nadávky, agresi atp.) za žádných okolností nemusí trpět. Vždy, když chování uživatele překračuje hranice a poškozuje důstojnost pracovnice, mají právo se obrátit na vedení, které musí tuto situaci řešit. Je třeba vždy učinit zásadní kroky, které by takové chování uživatelů zastavily – i kdyby to mělo znamenat vypovězení smlouvy (např. při opakovaném porušování nastavených opatření). Bezpečné a důstojné (pracovní) podmínky jsou nepodkročitelnou podmínkou pro poskytnutí péče uživateli v jeho přirozeném prostředí.

 

• Schopnost seznámit uživatele s možnostmi v případě jejich emocionální, vztahové či sexuální frustrace.

 

Účastníci školení byli velice spokojeni i se školitelkou, která byla organizací Freya vyslána. „Byla opravdu úžasná, velmi vzdělaná, kompetentní a empatická,“ zaznělo v hodnocení kurzu.

 

Další informace naleznete na www.freya.live

Zaměstnanci Spokojeného domova se školili, jak pracovat v sociálních službách se sexualitou
Skip to content