Stáže v hospicu pokračují. Naše pečovatelky poznávají důležitost této péče

Ve dnech 30. října až 1. listopadu se zúčastnily stáže v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci naše další dvě pečovatelky, tentokrát ze střediska Mladá Boleslav.
Ze třídenní stáže si odnesly cenné zkušenosti, zejména poznání toho, jak pracovníci důsledně přistupují ke každému pacientovi s ohledem na jeho individuální potřeby a pocity.
„Pracovníci se tu vždy se řídí tím, jak se pacient cítí – zda se chce umýt, zda má hlad/chuť k jídlu a tak dále,“ vyzdvihuje jedna z účastnic stáže. Důstojné odcházení je pro mnoho lidí velmi důležité a práce hospicu a jeho personálu může být v tomto ohledu neocenitelná.
„Všechen personál si zaslouží velikou pochvalu,“ zdůrazňují absolventky stáže. Hospicová péče vyžaduje nejen odbornost, ale také empatii a soucit. Zkušenost ze stáže je pro naše pečovatelky osobně i pro další práci velkým přínosem a motivací.
Stáže v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci v těchto týdnech postupně absolvují pečovatelky ze všech středisek Spokojeného domova.
Stáže v hospicu pokračují. Naše pečovatelky poznávají důležitost této péče
Skip to content