Školení na téma Validace podle Naomi Feil

Ve dnech 11.–12. března 2024 proběhlo v zasedací místnosti ve Veselé pro naše pracovníky školení na téma Validace podle Naomi Feil I. a II. část. Cílem bylo seznámit pracovníky s možnostmi využití tohoto přístupu včetně vyzkoušení si některých technik.

Pečovatelka Ivča uvádí, že se s výrazem validace ona i většina kolegyň setkaly poprvé. „Velmi zajímavé zjištění (alespoň pro mě) bylo, že chování lidí trpících demencí, které působí na většinu zdravých lidí mnohdy nevhodně, má svůj význam a nese s sebou kus životního příběhu. Přiznávám, že takto jsem se nad tím nikdy nepřemýšlela. Díky technikám, které jsme se na kurzu naučili, se v praxi budu snažit více tyto nemocné pochopit a porozumět jejich potřebám,“ hodnotí kurz Ivča.

„Školení bylo koncepčně sestaveno tak, že se střídaly teoretické bloky s praktickými cvičeními, což bylo velmi přínosné a pomohlo nám si lépe zapamatovat teorii i cvičení. Jako nejdůležitější prožitek i poznatek jsme si ze školení odnesli, že u těchto lidí, se kterými se setkáváme zejména mezi seniory, je při komunikaci důležitá trpělivost a že hlavní myšlenkou validace je přítomný okamžik, kdy se snažíme s uživatelem propojit, být s ním v jeho emocích a pocitech, i když to z dlouhodobého hlediska nepřináší žádné zlepšení jeho zdravotního a psychického stavu,“ doplňují kolegyně z naší pobočky v Turnově.

Školení hodnotí účastnice jako velmi přínosné. Vysoce oceňují, že jim školitelka pomohla vcítit se do lidí s demencí. Umožnila jim vyzkoušet si to pomocí modelových situací – například uvědomit si, jak člověk lpí na věcech ze své vlastní kabelky – a jak se tedy cítí klientka, které jsou odebrány.  Nepříjemné či nevrlé chování klienta může pramenit z neuspokojení jeho potřeb.

Celým školením se prolínala spousta příkladů z praxe školitelky, ale i přímo ze života její rodiny, protože sama měla v tomto ohledu zkušenosti s babičkou. Zdůrazněna byla potřeba empatického přístupu, který neznamená lítost, nýbrž schopnost naladit se s nemocným člověkem na stejnou vlnu.

„Bylo to super. Velmi poučné. Paní školitelka vynikající,“ shrnuje hodnocení dvoudenního školení Iva z jičínské pobočky Spokojeného domova. Kolegyně Lenka ještě doplňuje, že se se spoustou věcí již setkali, a jen si je neuměli odůvodnit nebo pojmenovat.

Děkujeme Nadaci EPC Group, která finančně podpořila realizaci tohoto dvoudenního kurzu a Diakonické akademii za jeho realizaci.

Školení na téma Validace podle Naomi Feil
Skip to content