Děkujeme Nadaci Dětský mozek

Děkujeme Nadaci Dětský mozek, která podporuje náš projekt – poskytování osobní asistence pro děti s postižením – již desátým rokem. Naši asistenti a asistentky tráví s handicapovanými dětmi (převážně se jedná o děti s autismem) smysluplně čas s důrazem
na jejich individuální potřeby. Hlavním zaměřením je podpora a rozvoj schopností, dovedností a návyků dětí. V rámci péče a podpory poskytované osobními asistenty je dětem umožněno trávit aktivní čas i s dalšími osobami, než jsou jen jejich nejbližší. Asistenti chodí s dětmi na procházky, jezdí na výlety, doprovází je na různé kroužky, společně se věnují různým aktivizačním a podpůrným činnostem a hrám, posilují a rozvíjí komunikační dovednosti dětí. Díky podpoře Nadace Dětský mozek můžeme sociální službu osobní asistence finančně zpřístupnit jejich rodičům a zároveň jim ulehčit v péči o jejich děti. Spokojený domov i rodiče handicapovaných dětí si podpory Nadace Dětský mozek nesmírně váží a děkují za ni.
Děkujeme Nadaci Dětský mozek
Skip to content