Přejeme Vám
Vše nej do roku 2022


Přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti našim klientům, jejich rodinám a všem, kdo s námi jakkoliv spolupracují.

V neposlední řadě děkujeme nadačním fondům, nadacím a dárcům z řad firem i jednotlivců, kteří nás v roce 2021 podpořili. Vážíme si Vaší podpory a přízně i v této nelehké době.
 
PF2022_Spokojený domov
PF 2022
Skip to content