V Ekocentru Zahrada byla pokřtěna kniha o ženě, která navzdory svému handicapu pomáhá druhým

Kdo zná dlouhodobě Spokojený domov, není třeba mu Kateřinu Maxovou dlouho představovat.
Jedná se o vskutku akční a obdivuhodnou ženu z Mladé Boleslavi, která i přes svou diagnózu dětské
mozkové obrny (DMO) vede spolek DMO POBYTY, pořádající pobyty pro další lidi s tímto
handicapem. Dlouhodobě spolupracuje i se Spokojeným domovem. Před rokem o ní vyšla kniha, ale
situace nedovolovala uspořádat křest. Což bylo ve středu 10. listopadu 2021 v Ekocentru Zahrada v
Mladé Boleslavi dodatečně napraveno.
I přes komplikace spojené s covidovou situací se na slavnostním představení knihy sešla zhruba
dvacítka lidí. Nechyběli Katčini přátelé, zástupci Spokojeného domova a samozřejmě autor publikace,
šéfredaktor webu mnichovohradistsko.cz a rovněž dlouholetý spolupracovník Spokojeného domova
Petr Novák. Vzácným hostem byl Heřman Volf, předseda spolku Cesta za snem.
Zajímá vás, jaké bylo Katčino dětství, s jakými překážkami se musela vypořádat a co vše obnáší
pořádání pobytů? S jakými předsudky se Katka setkala a jak ji vidí její přátelé? A jak pomáhala v době
covidu, kdy se pobyty nemohly konat? Pak si určitě knihu pořiďte. Není sice v běžném prodeji, ale
můžete ji získat po domluvě na e-mailu katka.maxova@dmopobyty.cz nebo telefonu 731 964 784 a
domluvit se na předání. Za odměnu můžete přispět na pořádání pobytů pro lidi s dětskou mozkovou
obrnou na sbírkový účet 107-2589520277/0100.
Mediálním partnerem knihy je kromě portálu mnichovohradistsko.cz také prvniboleslavska.cz, kde
můžete zhlédnout ze křtu reportáž. Za květinové dary organizátoři děkují společnosti Florea Holland
s.r.o. Poděkování patří také Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav.
Křest knihy Kateřiny Maxové
Skip to content