Ještě jednou Nadace Euronisa – tentokrát podpora osobní asistence pro děti s postižením

Rádi bychom poděkovali Nadaci Euronisa, díky jejíž podpoře bude osobní asistence pro děti s postižením finančně dostupnější. Prostřednictvím této sociální služby pomůžeme dětem rozvíjet a upevňovat jejich schopnosti a dovednosti a jejich rodičům tak ulehčíme v péči o ně. V rámci péče a podpory poskytované osobními asistenty je dětem umožněno trávit aktivní čas s někým jiným než jen se členy své domácnosti. Asistenti chodí s dětmi na procházky, jezdí na výlety, doprovází děti na kroužky či jiné rozvíjející aktivity, věnují se různým aktivizačním činnostem a hrám. Dětem se snaží pomoci také v rozvoji motoriky, komunikace, péče o sebe sama a dalších oblastech života.
Nesmírně si vážíme podpory Nadace Euronisa, díky které bude osobní asistence pro děti s postižením dostupnější, a zároveň pevně věříme, že nám a našim aktivitám zůstane tato nadace nakloněna i v budoucnu.
Děkujeme!
Ještě jednou Nadace Euronisa – tentokrát podpora osobní asistence pro děti s postižením
Skip to content