Děkujeme Nadaci Krása pomoci

Děkujeme Nadaci Krása pomoci, že nám pomáháte svou podporou umožnit seniorům zůstat doma.
Velice si vážíme dlouhodobé podpory, a nejen té finanční.
Nadace Krása pomoci přispěla také v letošním roce na náš projekt a hlavně poskytování naší terénní pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem poskytování této služby je zajištění potřebné pomoci a péče našim klientům – seniorům, díky čemuž mohou setrvat ve svém vlastním domácím prostředí navzdory snížené soběstačnosti. Příchozí pečovatel nebo pečovatelka pomohou s tím, co již senior sám nezvládne. Nejčastěji se jedná o pomoc s hygienou, ať již osobní či celkovou, na lůžku nebo v koupelně, dále pomůžeme s přípravou a případně i podáním stravy, s drobným úklidem domácnosti, pohybem po domácnosti či venku nebo s doprovodem například k lékaři.
Děkujeme Nadaci Krása pomoci
Skip to content