Děkujeme Nadaci Krása pomoci. Podporuje naši pečovatelskou službu v Libereckém kraji

Nadace Krása pomoci již mnoho let podporuje poskytování naší terénní pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem zajištění zmíněné sociální služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností (ať již vlivem věku, nebo nějakého handicapu) setrvat v jejich domácím prostředí. Zajištěním potřebné pomoci a péče pomáhají naši pečovatelé a pečovatelky seniorům s tím, co již sami nezvládnou. Při své práci se pracovníci snaží brát maximální ohledy na individuální potřeby těch, o které pečují.
Nejčastěji se jedná o pomoc s hygienou, ať již osobní, či celkovou, na lůžku, nebo v koupelně. Dále pomůžeme s přípravou a případně i podáním stravy, s drobným úklidem domácnosti, pohybem po domácnosti či venku nebo s doprovodem například k lékaři. Taková péče přináší přímý prospěch nejen samotným seniorům, ale je také významnou pomocí pro jejich pečující blízké. Mnohdy je to zároveň možnost, jak jim umožnit například i nadále chodit do zaměstnání. Poskytování podpory a péče seniorům v jejich domácím prostředí je významné nejen z hlediska péče o jejich fyzické zdraví, ale také z emocionálního hlediska, protože umožňuje zachování rodinných a sociálních vazeb.
 
Děkujeme Nadaci Krása pomoci. Podporuje naši pečovatelskou službu v Libereckém kraji
Skip to content