Děkujeme Nadaci Jedličkova ústavu

Hurá! Také letos podpořila Nadace Jedličkova ústavu svým příspěvkem osobní asistenci pro děti s postižením. Naši osobní asistenti chodí v rámci asistence s handicapovanými dětmi například na procházky, jezdí s nimi na výlety či je zavezou na různé kroužky, které rozvíjí jejich další schopnosti a dovednosti. O tom, jak asistence probíhá, hovoří jeden z našich úžasných asistentů, kteří k dětem dochází: „Společně jezdíme na výlety do bazénu, herny a skákacích center. Chlapci jsou již při našem příjezdu šťastní a těší se na tyto výlety. V samotných zařízeních se chovají slušně, poslouchají, nikomu neubližují, snaží se navázat kontakt s ostatními dětmi… Mladší z chlapců je velice vnímavý, zná číslice a některá písmena a umí spočítat zvířátka a věci na obrázku. Starší chlapec je velice pořádný a chce mít všechny věci na svém místě, umí navlékat korále a začíná se zajímat o obrázky věcí a zvířat.“

 

Naši asistenti s dětmi také s ohledem na jejich schopnosti vhodně komunikují, čímž se snaží rozvíjet jejich komunikační dovednosti. Prostřednictvím aktivit, kterým se asistenti společně s dětmi věnují, pomáhají i jejich pečujícím rodičům. Těm tak alespoň na chvíli v péči ulehčí.

 

Nesmírně si vážíme toho, že Nadace Jedličkova ústavu podporuje námi poskytovanou osobní asistenci pro handicapované děti již od roku 2015.

 

DĚKUJEME!!!

Děkujeme Nadaci Jedličkova ústavu
Skip to content