Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za její štědrou podporu

S radostí oznamujeme, že Nadace EP Corporate Group se rozhodla podpořit kromě
vzdělávání pracovníků Spokojeného domova (bližší informace zde) dva úvazky pracovníka
v sociálních službách pro období 2024–2025. Prostřednictvím těchto úvazků budeme moci
uspokojit zvýšenou poptávku seniorů po péči v domácím prostředí.
Součástí projektu je také pořízení vytipovaných kompenzačních pomůcek. Jedná se o ty,
které jsou nejčastěji poptávané, a sice dvě sedačky na vanu, dvě židle do sprchy, dvě
mechanická křesla a dvě vysoká chodítka s oporou. Zmíněné pomůcky budou nabízeny
primárně a na předem danou dobu tak, aby se tyto pomůcky za díky projektu cenově
zvýhodněné půjčovné dostaly k co nejvíce seniorům (tato cílová skupina je jedinou
podmínkou).
Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za její štědrou podporu a těšíme se na spolupráci.
O realizaci projektu vás budeme dále informovat nejen na webových stránkách, ale také na
Facebooku a Instagramu.

 

Více informací o Nadaci EP Corporate Group zde: https://www.nadaceepcg.cz/

Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za její štědrou podporu
Skip to content