Děkujeme Nadaci Dětský mozek, která podporuje náš projekt a činnost poskytování Osobní asistence pro děti s postižením již desátým rokem

Podstatou celého projektu je trávit smysluplně čas s handicapovanými dětmi (převážně se jedná o děti s autismem). Hlavním zaměřením je podpora a rozvoj jejich schopností, dovedností a návyků. V rámci péče a podpory poskytované osobními asistenty je dětem umožněno trávit aktivní čas i s dalšími osobami než jsou jen jejich nejbližší. Asistenti chodí s dětmi na procházky, jezdí na výlety, doprovází je na různé kroužky, společně se věnují různým aktivizačním a podpůrným činnostem a hrám, posilují a rozvíjí komunikační dovednosti dětí. Díky podpoře Nadace Dětský mozek můžeme sociální službu osobní asistence finančně zpřístupnit jejich rodičům a zároveň jim ulehčit v péči o jejich děti.
Nesmírně si my, Spokojený domov i rodiče handicapovaných dětí podpory Nadace Dětský mozek vážíme.
Děkujeme Nadaci Dětský mozek
Skip to content