Paní Jarmila je díky nám i v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby doma

Paní Jarmila má Alzheimerovu chorobu, nyní již v pokročilém stadiu. Péči o ni obstarává manžel a pravidelně pomáhají také dcera i syn, kteří za ní dojíždějí. Paní odebírá služby osobní asistence již řadu let, vždy tak, jak to vyhovuje jí i pečující rodině. Nyní jsou služby poskytovány od pondělí do neděle včetně svátků. 4× týdně jsou služby sedmihodinové + ranní + polední + večerní služby. Dle potřeby pečující rodiny občas poskytujeme i 24hodinové služby, kde se pečovatelky střídají po 12 hodinách.

 

Na příkladu paní Jarmily je patrný důkaz filozofie naší organizace, a to setrvat v domácím prostředí za důstojných podmínek. Zároveň je zde zajištěna péče po dobu, kdy je pečující manžel v práci, což je dalším neméně významným benefitem našich služeb. U paní Jarmily vzhledem k jejímu stavu spolupracujeme s domácí péčí Malyra, což je velice důležité – spolupracovat tak, aby paní mohla nadále setrvávat bez bolestí v domácím prostředí.

Paní Jarmila je díky nám i v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby doma
Skip to content