Opatření v souvislosti s nákazou koronavirem Covid-19

21. 3. 2022
Z původních specifických opatření pro terénní sociální služby platí k dnešnímu dni již jen povinné nošení respirátorů a povinnost uživatelů či zájemců o službu nahlásit nám výskyt onemocnění covid-19 u sebe či svých blízkých (podrobněji viz mimořádné opatření MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN).
Skip to content