Terénní pracovníci Spokojeného domova v Turnově získali příspěvek 4 000 Kč na podpůrné prostředky

V úterý 28. února 2023 jsme byli jednou ze třinácti organizací, které byl v nádherných prostorách liberecké radnice předán výtěžek 19. a 20. ročníku veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, kterou pořádala Nadace Euronisa. Smyslem této veřejné sbírky bylo pomoci organizacím, které působí v lokalitě Liberecký kraj a Šluknovský výběžek, získat prostředky na jejich projekt.
Spokojený domov, o. p. s., se přihlásil, tehdy ještě v době značně poznamenané probíhající pandemií covid-19, s projektem „Zakoupení podpůrných prostředků pro terénní pracovníky (vitamíny, potravinové doplňky)“.
Příspěvek využijeme na nákup podpůrných prostředků. Věříme, že upevní zdraví našich terénních pracovníků i proto, aby mohli pomáhat a pečovat o seniory a handicapované v jejich domácím prostředí.
Sbírka probíhala v Turnově (jednom z deseti měst sbírky) ve třech vybraných obchodech, které byly ochotny umístit pokladničku na příspěvky a kterým tímto znovu děkujeme za spolupráci – Potraviny Domino, Pekárna U Alžběty a Obchod Špetka.
Nadaci Euronisa i všem, kteří se do sbírky na výše uvedených místech zapojili a svým příspěvkem naše turnovské pracovníky podpořili, ze srdce děkujeme.
Terénní pracovníci Spokojeného domova v Turnově získali příspěvek 4 000 Kč na podpůrné prostředky
Skip to content