Školení první moci s panem Ing. Ondřejem Králem

Ve čtvrtek 13. května k nám do Spokojeného domova přijel pan Ing. Ondřej Král, záchranář, který proškolil dvanáct našich zaměstnanců, v drtivé většině pracovníky v sociálních službách a jednu vedoucí pracovnici (z Jičína). Tématem byla první pomoc: Úvod do první pomoci v sociálních službách. Školení zaštiťovala Diakonická akademie. Ti pracovníci, kteří se školení zúčastnili, byli velice spokojeni. Jak jednodenní školení probíhalo, přiblížila Tereza Mrázková, vedoucí z Jičína. „Na školení panovala příjemná atmosféra. V první (teoretické) části nás sympatický lektor Ondra upozornil, že nejdůležitější je vždy myslet na bezpečnost, a to i svou. “Zraněný nebo mrtvý záchranář = špatný záchranář”. Probírali jsme, na jaká čísla lze volat pro první pomoc, kdo se nám ozve na čísle 112 a kdo na čísle 155. Část praktická byla opravdu zážitková. Všichni jsme si vyzkoušeli neodkladnou resuscitaci (masáž srdce) na třech figurách (dospělý, velké dítě a miminko). Následně jsme se rozdělili do dvojic, jeden byl vždy zraněný či nemocný a druhý zachraňující. Zachraňující odešli za dveře a lektor se dohodl s jejich parťáky, co budou předvádět. Zachraňující museli vyhodnotit, oč se jedná, a zkusit si poskytnout správně první pomoc. Poté jsme si vždy dané zranění či náhlou příhodu rozebrali, jaké bývají projevy a jak při první pomoci postupovat. Vyzkoušeli jsme si takto zasáhnout např. při mozkové příhodě, epileptickém záchvatu, pořezání, popálení, mdlobě. Závěrem bych ráda podotkla, že při tomto školení jsme se rozhodně nenudili ani jsme neusínali. Velmi jsme ocenili, že lektor uváděl hodně příkladů ze své zkušenosti. Několik účastníků prohlásilo, že toto je nejlepší školení o první pomoci, jaké kdy zažili. Je normální, že představa nutnosti poskytnout první pomoc znamená pro hodně lidí stres. Ale my po absolvování tohoto školení z toho máme o hodně menší obavy než dříve.“ 
Školení první moci s panem Ing. Ondřejem Králem
Skip to content