Setkání poskytovatelů sociálních služeb v Domě Ludmila

Ve čtvrtek 27. dubna se v Domě Ludmila konalo neformální setkání poskytovatelů sociálních služeb v Mnichově Hradišti a jeho obvodu obce s rozšířenou působností (ORP).
Zúčastnilo se 17 zástupců různorodých organizací. Účelem bylo vzájemné představení a případné navázání spolupráce. Sociální problematika je totiž komplexní oblast a řada lidí využívá několik sociálních služeb naráz. Je tedy potřeba, aby jednotliví poskytovatelé v ORP věděli, na které kolegy, kam a kdy se mohou obracet ve specifických situacích a kam případně mohou nasměrovat své klienty.
Během více než dvou hodin se probralo neskutečné množství témat, účastníci si navzájem kladli zvídavé otázky a vzniklo i několik nápadů na spolupráci.
Diskutovalo se o probační a mediační službě, možném využití lidí vykonávajících obecně prospěšné práce, aktuální situaci na drogové scéně, nízkoprahových centrech, poradenských službách, pobytových službách pro seniory, amyotrofické laterární skleróze, ale i o předsudcích vůči handicapovaným nebo způsobech, jakým lze o sociálních službách provádět osvětu mezi laickou i odbornou veřejností.
Představena byla chystaná „Cena Jiřího Flekny“ pro lidi se zdravotním postižením, kteří se navzdory svému handicapu angažují v umění, sportu či jiné výrazné aktivitě, eventuálně sami pomáhají druhým. Již brzy se o ní dozví více i veřejnost.
Připomenut byl také pravidelně aktualizovaný katalog těchto služeb na webu www.socialnisluzbyvmh.cz.
Setkání se jevilo jako velmi prospěšné a již na červen je v plánu další – tentokrát v organizaci města Mnichovo Hradiště.
Setkání poskytovatelů sociálních služeb v Domě Ludmila
Skip to content