Pořídili jsme rukavice z nadačního příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace O. Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové již mnoho let finančně podporuje Spokojený domov. Nadační příspěvek nám slouží k pokrytí části nákladů na jednorázové rukavice, které jsou při naší péči nezbytné. V minulosti jsme peníze z Nadace využili také na nákup desinfekce či dalších ochranných pomůcek – zvláště v období covidu. 
Přestože by mohl někdo namítat, že je z naší strany tato podpora již automaticky očekávána, není tomu tak. Každý rok napjatě očekáváme, zda se Nadace rozhodne znovu shledat naše plánované pořízení ochranných ošetřovatelských pomůcek hodným podpory. Pokaždé máme z kladného rozhodnutí velkou radost, protože podpora ze strany Nadace je pro nás nejen pomocí po finanční stránce, ale bereme ji také jako vyjádření víry v činnost, kterou se zabýváme.
Děkujeme!!!!
Pořídili jsme rukavice z nadačního příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace O. Havlové
Skip to content