Péče o klienty s Alzheimerovou chrobou

Nadace Euronisa také v letošním roce nabídla spolupracujícím organizacím možnost přihlásit se o podporu na vybraná školení liberecké vzdělávací organizace ProfiEDU, Institutem dalšího vzdělávání (AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA, z. ú.). Tentokráte jsme na základě potřeb vybrali pro naše pracovníky téma Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou. V úterý 9. dubna 2024 se tedy vydaly naše čtyři kolegyně „na vzdělanou“ do severočeské metropole a opět nebyly zklamané.

 

Na školení se naše pracovnice dozvěděly spoustu nových a užitečných informací. „Paní lektorka nám pomohla pochopit pocity a chování lidí s tímto onemocněním. Je potřeba si uvědomit, jaký vliv má tato nemoc na osobnost člověka. Osobnost se podstatně změní, což je velmi těžké i pro jeho rodinu,“ shrnuje jedna z účastnic.

 

Dle slov dalších pracovnic, které se školení zúčastnily, člověk s tímto onemocněním již obtížně chápe co a proč se děje (i při zcela běžných činnostech jako například hygiena), což může způsobit pocit ohrožení a jeho následné agresivní chování. Při kontaktu a práci s takovým člověkem je důležitá komunikace (klidná a srozumitelná mluva) a obrnění se velkou trpělivostí.

 

Co se účastnicím také hodně na školení líbilo a považovaly to za velký přínos, bylo vzájemné sdílení zkušeností. Také si pochvalovaly, jak paní lektorka školení vedla srozumitelnou formou a zodpověděla všechny dotazy.

 

O naše pracovnice bylo skvěle postaráno také z organizačního hlediska. Vzdělávací organizace ProfiEDU zaslala dopředu detailní informace s popisem, jak se do prostor školení dostat, kde nejlépe zaparkovat, jak se dostat na místo jinak než autem, jaké jsou možnosti v čase oběda (včetně možnosti využít vybavenou kuchyňku).

 

Velice si vážíme spolupráce jak s Nadací Euronisa, která opět podpořila vzdělávání našich pracovnic, tak s organizací ProfiEDU, která opět poskytla kvalitní školení.

Péče o klienty s Alzheimerovou chrobou
Skip to content