Paní Kocumová má díky Nadaci Krása pomoci elektrické polohovací lůžko

Paní Kocumová oslavila v září krásných 97 let. Díky péči své dcery a návštěvám pečovatelek
Spokojeného domova třikrát týdně může i v tomto požehnaném věku setrvat ve svém známém,
domácím prostředí. Paní Kocumová trpí oboustrannou slepotou a v důsledku zlomeniny nohy v krčku
se pohybuje s pomocí holí. V poslední době se její mobilita bohužel zhoršila, a tak pořízení
polohovacího lůžka bylo již pro další péči v domácím prostředí nezbytné.
Díky výborné dlouholeté spolupráci s Nadací Krása pomoci jsme mohli paní Kocumové
zprostředkovat pomoc s pořízením této pomůcky. Cena i s dopravou a servisem se díky nabídce
Nadace dostala na necelou třetinu, což bylo pro paní Kocumovou velkou finanční úlevou a pomocí.
Paní Kocumová, její pečující rodina, ale i naše pečovatelky by touto cestou chtěly co nejsrdečněji
poděkovat Nadaci Krása pomoci za její úžasnou pomoc.
Paní Kocumová má díky Nadaci Krása pomoci elektrické polohovací lůžko
Skip to content