Nová auta již jezdí k našim klientům

Na konci května 2022 jsme se konečně dočkali. Od vítězného dodavatele AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o., jsme převzali šest automobilů značky Hyundai, které budou sloužit k dopravě pracovníků Spokojeného domova k našim klientům ve vymezeném území Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. To zahrnuje vybrané obce ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Mnichovohradišťsku, Sobotecku a Turnovsku.
Lidem se ztrátou soběstačnosti se tak dostane potřebná péče a pomoc, díky čemuž budou moci i nadále setrvat ve svém domácím prostředí. Díky získaným autům se tak pracovníci snáze dostanou k těm lidem, kteří potřebují pomoc např. s osobní hygienou, oblékáním, zajištěním či podáním stravy, drobným úklidem a dalšími, pro zdravého či soběstačného jedince běžnými záležitostmi.
Projekt „Nákup osobních automobilů pro zajištění terénních sociálních služeb“ je realizován v rámci výzvy č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD.
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0015199.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Nová auta již jezdí k našim klientům
Skip to content