Podpořila nás Nadace EP Corporate Group. Jak jsme díky ní pomohli paní Věrce?

 

Nadace EP Corporate Group finančně podpořila dva úvazky pracovníka v sociálních službách Spokojeného domova, o. p. s., které jsou potřeba k tomu, aby bylo možné vyhovět poptávce seniorů (osob na 65 let) po terénních sociálních službách organizace na Turnovsku nebo Železnobrodsku. Díky této podpoře a terénním službám mohou senioři setrvat i nadále doma, ve svém známém a přirozeném prostředí, navzdory snížené soběstačnosti, ať již z důvodu vyššího věku, nemoci, či jiného handicapu. Naši pracovníci jim prostřednictvím poskytované péče pomáhají při zajištění základních životních potřeb a zvládání běžných denních činností.

 

Krásným příkladem je příběh seniorky Věrky (86 let, po operaci srdce), které jsme díky podpoře nadace EP Corporate Group začali poskytovat službu osobní asistence. Paní Věrka se mohla namísto zdlouhavé hospitalizace a rehabilitace v nemocničním prostředí vrátit bezprostředně po operaci do svého domova a za pomoci pracovníků Spokojeného domova prožít fázi zotavení ve známém prostředí, kde se cítí bezpečně. Z důvodu spokojenosti paní Věrky se službami a zjevného pozitivního přínosu nejen z pohledu fyzického, ale i duševního zdraví se rozhodla paní Věra využívat služby i nadále. S ohledem na zdravotní stav byla paní Věrce poskytnuta také pomoc s vyplněním žádosti o navýšení příspěvku na péči, jehož výše v tuto chvíli neodráží skutečný zdravotní stav paní Věrky ani potřebu zajišťované péče.

 

 

Samotný celý příběh paní Věrky

 

Paní Věrce je 86 let a žije sama v rodinném domě. Vždy byla soběstačná a dokázala se o sebe sama postarat. O víkendech ji navíc navštěvuje dcera a ta jí pomáhá s pravidelným úklidem domu. Paní Věra je velmi hovorná, má ráda společnost druhých lidí a ráda se zapojuje do nejrůznějších (nejvíce rukodělných) činností. Z těchto důvodů ráda navštěvovala dvakrát týdně tzv. Domovinku, kde funguje skupina seniorů, kteří společně tvoří, popovídají si a poobědvají atp.

 

Paní Věrka žije dlouhodobě s kardiologickým onemocněním (trpí srdeční arytmií), což způsobuje především zadýchávání při chůzi a vlivem vyššího věku je její celkově horší pohyb – při chůzi musí používat francouzské hole. Také má diagnostikováno revmatické onemocnění, což jí ztěžuje běžné činnosti jako například připravit stravu nebo omýt nádobí. 

 

V březnu 2024 prodělala paní Věra operaci, během níž jí byl voperován kardiostimulátor. Po propuštění z nemocnice jsme jí dopomáhali při ranní hygieně a přípravě stravy. Poté okolo oběda s ohřátím stravy a drobným úklidem. Paní Věrka se sice již po operaci zotavila, nicméně její zdravotní stav již není takový, aby bylo možné znovu začít navštěvovat Domovinku. Proto bylo pro paní Věrku důležité zachovat pomoc a péči poskytovanou pracovníky Spokojeného domova.

 

Paní Věra má sice přiznaný 1. stupeň příspěvku na péči, ale z důvodu zvýšené potřeby dopomoci druhé osoby i při běžných denních činnostech pomohla sociální pracovnice zažádat o jeho navýšení.

Podpořila nás Nadace EP Corporate Group. Jak jsme díky ní pomohli paní Věrce?
Skip to content