Nadace Bohuslava Jana Horáčka podpořila naši péči v Libereckém kraji

Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji podpořila poskytování naší terénní pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem zajištění zmíněné sociální služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností (ať již vlivem věku, nebo nějakého handicapu) setrvat v jejich domácím prostředí. Naši pečovatelé a pečovatelky pomáhají s tím, na co tito lidé sami nestačí.
Nejčastěji se pomoc týká oblasti hygieny (osobní či celkové, na lůžku nebo v koupelně), dále pracovníci pomohou s přípravou a případně i podáním stravy, s drobným úklidem domácnosti, pohybem po domácnosti či venku nebo člověka doprovodí například k lékaři. Mnohdy je taková služba pomocí i pro pečující členy rodiny a zároveň možností, jak jim umožnit například nadále chodit do zaměstnání.
DĚKUJEME, že spolu s námi pomáháte seniorům a lidem s handicapem zůstat doma.
Nadace Bohuslava Jana Horáčka podpořila naši péči v Libereckém kraji
Skip to content