Děkujeme výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, která Spokojenému domovu v letošním roce opět pomohla s financováním nákladů jedné ze základních ošetřovatelských pomůcek, a sice rukavic. Ty jsou nezbytným vybavení každého pracovníka v sociálních službách, který dochází do domácností našich klientů. Díky nim může pracovník poskytnout bezpečně veškerou potřebnou péči a pomoc k tomu, aby naši klienti mohli i nadále zůstat ve svém známém domácím prostředí.
Pravidelná a letitá podpora od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pro nás významnou nejen z finančního hlediska, ale také z toho důvodu, že naši činnosti hodnotí Nadace jako hodnou její podpory. Velice se toho vážíme a ještě jednou děkujeme!
Děkujeme výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Skip to content