Děkujeme Nadaci Krása pomoci za podporu pro rok 2023

Také pro letošní rok podpořila Nadace Krása pomoci poskytování naší terénní pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem zajištění zmíněné sociální služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností (ať již vlivem věku, nebo nějakého handicapu) setrvat v jejich domácím prostředí. Zajištěním potřebné pomoci a péče našim uživatelům – seniorům pomáhají naši pečovatelé a pečovatelky s tím, co již sami nezvládnou. Nejčastěji se jedná o pomoc s hygienou ať již osobní či celkovou, na lůžku nebo v koupelně, dále pomůžeme s přípravou a případně i podáním stravy, s drobným úklidem domácnosti, pohybem po domácnosti či venku nebo s doprovodem např. k lékaři. Mnohdy je zajištění takové péče pomocí i pro pečující blízké seniorů a zároveň
možností, jak jim umožnit např. i nadále chodit do zaměstnání.
DĚKUJEME, že nám již mnoho let pomáháte svou podporou umožnit seniorům zůstat doma.
Děkujeme Nadaci Krása pomoci za podporu pro rok 2023
Skip to content