Děkujeme Nadaci Dětský mozek

Také na letošní pokračování projektu Osobní asistence pro děti s postižením přispěla Nadace Dětský mozek. Podstatou celého projektu je trávit smysluplně čas s handicapovanými dětmi (převážně se jedná o děti s autismem). Hlavním zaměřením je podpora a rozvoj jejich schopností, dovedností a návyků. V rámci péče a podpory poskytované osobními asistenty je dětem umožněno trávit aktivní čas i dalšími osobami, než jsou jen jejich blízcí. Asistenti chodí s dětmi na procházky, jezdí na výlety, doprovází je na kroužek, společně se věnují různým aktivizačním činnostem a hrám, posilují a rozvíjí komunikační dovednosti dětí. Díky podpoře Nadace Dětský mozek můžeme sociální službu osobní asistence finančně zpřístupnit jejich rodičům a zároveň jim ulehčit v péči o jejich děti.
Nadace podporuje právě tento projekt již mnoho let. Spokojený domov i rodiče handicapovaných dětí jsou za to nesmírně rádi a podpory si hluboce váží.
Děkujeme Nadaci Dětský mozek
Skip to content