Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za její štědrou podporu

Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za její štědrou podporu

S radostí oznamujeme, že Nadace EP Corporate Group se rozhodla podpořit kroměvzdělávání pracovníků Spokojeného domova (bližší informace zde) dva úvazky pracovníkav sociálních službách pro období 2024–2025. Prostřednictvím těchto úvazků budeme mociuspokojit zvýšenou poptávku seniorů po péči v domácím prostředí.Součástí projektu je také pořízení

Skip to content