Děkujeme Nadaci Krása pomoci. Podporuje naši pečovatelskou službu v Libereckém kraji

Děkujeme Nadaci Krása pomoci. Podporuje naši pečovatelskou službu v Libereckém kraji

Nadace Krása pomoci již mnoho let podporuje poskytování naší terénní pečovatelské služby v Libereckém kraji. Cílem zajištění zmíněné sociální služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností (ať již vlivem věku, nebo nějakého handicapu) setrvat v jejich domácím prostředí. Zajištěním potřebné pomoci a

Skip to content